Napredujeme v biologickej ochrane rastlín

Agrotechnika pestovania jačmeňa

20.12.2021
Agrotechnika pestovania jačmeňa

Jačmeň – agrotechnika

Všetky kultúrne druhy jačmeňov patria pod jeden kultúrny druh – Hordeum vulgare L. – jačmeň siaty. Jačmeň je samoopelivý. Jačmeň môže byť jarný a ozimný so zrnom plevnatým alebo nahým.

Agroekologické podmienky

Jačmeň jarný má pomerne vysoké nároky na podmienky prostredia a vegetačné faktory. Veľmi citlivo reaguje na výkyvy počasia. Najvhodnejším typom pôd sú černozeme, hnedozeme, luvizeme a fluvizeme. Z pôdnych druhov sú to pôdy stredne ťažké, hlinité až piesočnatohlinité, dobre prevzdušnené. Nevhodné sú pôdy ťažké, ílovité, zlievavé a kamenisté. Najlepšie sa mu darí na pôdach s pH 6,0 – 7,1.

Zaradenie v osevnom postupe

Najlepšími predplodinami pre jačmeň v ekologickom ale aj v konvenčnom poľnohospodárstve sú plodiny hnojené maštaľným hnojom. Jarný jačmeň dosahuje dobré úrody aj po pšenici. Jačmeň jarný sa môže využívať ako krycia plodina pre podsev viacročných krmovín.

Základná a predsejbová príprava pôdy

Základná príprava pôdy je závislá od predplodiny. Po zbere predplodín sa odporúča orba do hĺbky 0,18 – 0,24 m. Povrch pôdy po orbe v ekologickom hospodárení urovnáme a podľa pôdno-klimatických podmienok, spektra povzchádzaných burín, plánovaného termínu sejby (ozimná alebo jarná forma) likvidujeme povzchádzané buriny plytkým podrezaním koreňovej sústavy burín. Pri sejbe jačmeňa príprava pôdy spočíva v urovnaní a prekyprení povrchu pôdy do hĺbky 0,04 až 0,06 m. Používajú sa rôzne kombinované kypriče, ktorými je možné pripraviť pôdu pri obmedzenom počte prejazdov po poli.

Sejba

Základným predpokladom úspešného pestovania bio jačmeňa je správny výber odrody pre danú lokalitu a pre účel pestovania. Prvým predpokladom pre dosiahnutie dobrej úrody, je použitie kvalitného, uznaného bioosiva. Termín sejby ozimného jačmeňa volíme podľa konkrétnych agroekologických podmienok stanovišťa tak, aby sme umožnili rastlinám na jeseň odnožiť. Jačmeň jarný klíči pri teplote pôdy 1 – 3 °C. Sejeme ho čo najskôr na jar, zásadne do dobre pripravenej pôdy, pretože je citlivý na tzv. „zamazanie“ zrna. Pri extrémne skorej sejbe jačmeň klíči pomaly a hrozí riziko napadnutia pôdnymi mikroorganizmami, poškodenie z nedostatku vzduchu, čím dochádza k horšej vzchádzavosti a nedostatočnému vývinu porastu. Optimálna hĺbka sejby pre jačmeň je 30 – 40 mm. Odporúčaný výsevok pre pestovanie v dobrých podmienkach je 3,5 – 4,0 mil. klíč. zŕn na ha, v horších podmienkach a pri neskorej sejbe sa zvyšuje na 4,5 mil. klíč. zŕn na ha.

Výživa a hnojenie

Jačmeň ozimný a jačmeň jarný sú plodiny, ktoré za vegetačné obdobie vytvárajú veľké množstvo organickej hmoty (najmä jarný, za krátky čas vegetácie). Pri hnojení je potrebné vychádzať z agrochemických rozborov pôdy a bilancie živín v pôde. Potreba živín na 1 tonu zrna a príslušného množstva slamy je: N – 24 kg, P – 5,0 kg, K – 20,0 kg. Tieto hodnoty v ekologickom poľnohospodárstve – najmä dusík je pomerne ťažké dosiahnuť. Preto dbáme na správne zaradenie jačmeňa v osevnom postupe. V prípade, že máme k dispozícii organické hnojivá v tekutej forme (hnojovica, močovka od ekologicky chovaných zvierat) aplikujeme ich na porasty aplikátormi počas vegetácie podľa stavu porastu. Aplikácia humusových látok (napr. Agriful) a iných biostimulujúcich látok s obsahom makro a mikro prvkov (Fertigrain StartTecamin RaizFertigrain FoliarTecamin MaxTecamin Flower a i.) na osivo, pôdu aj list počas vegetácie prináša želaný efekt.

Ošetrovanie porastu počas vegetácie.

Pri biopestovaní sa orientujeme na potláčanie škodlivých činiteľov ako sú buriny, choroby a škodcovia. Proti premnoženiu burín a tvorbe prísušku v porastoch používame najmä bránenie prútovými bránami. Brány nepoužívame v období od prvého po štvrtý list, z dôvodu vysokej citlivosti rastlín na vybránenie a mechanické poškodenie mladých rastliniek. V ochrane jačmeňa proti chorobám využívame najmä preventívny zásah prírodnými účinnými látkami povolenými v Zozname prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na aktuálny rok. Principiálne sa jedná o využitie biostimulačného efektu v kombinácii s obsahom makro a mikro prvkov v rôznych prírodných materiáloch. Známy je účinok medi, kremíka, síry, fosforu (Tecamin Flower, draslíka (Tecamin Brix) a i. pri preventívnej bioochrane rastlín pred napadnutím chorobami. Pri premnožení škodcov v bioochrane sa používajú prírodné prípravky pôsobiace prevažne kontaktne (Wetcid, Agriphyt Contact ZnMn, Prev-B2, NeemAzal).

Zber, pozberová úprava a skladovanie Jačmeň zberáme pri zberovej vlhkosti zrna okolo 14 %, v plnej zrelosti. Predčasným zberom dochádza k znižovaniu úrody a kvality zrna. Pri oneskorenom zbere dochádza k väčším stratám vplyvom lámavosti stebla pod klasom. Pri manipulácii so zrnom je potrebné predchádzať mechanickému a biologickému poškodeniu. Po zbere jačmeň predčisťujeme, čistíme, prípadne dosúšame. Maximálna vlhkosť pre skladovanie osiva je 15 % za aktívneho prevetrávania.

Nech vám nič neujde

Najnovšie informácie a novinky v biologickej ochrane Vašej záhrady, priamo na Váš mail.

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.