Napredujeme v biologickej ochrane rastlín

Obchodné podmienky

Podmienky internetového obchodu www.organixgarden.sk

1. Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našej stránke. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu: obchod@organixgarden.sk

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

• Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň prijatia objednávky dodávateľom.

• Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

• Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

• Nezodpovedáme za:

• Za poškodenie zásielky zavinené poštou, respektíve kuriérskou službou.

• Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, respektíve kuriérskou službou.

• Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

• Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

• Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3.Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.

• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň prijatia objednávky dodávateľom.

• V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je pokladničný doklad.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Orientačná doba expedície tovaru po potvrdení objednávky je do 48 hodín v prípade dovozu od výrobcu (zahraničná firma) je 14 dní alebo ak nebude uvedené inak. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne, alebo úplne vypredaný, o čom sme povinný Vás informovať.

6. Termín dodania

Dodacia lehota je v zmysle vyššie uvedeného v bode 5. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Môže sa stať, že zákazníci nedostanú oznámenie o uložení zásielky od pošty.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou. Faktúra vám bude poslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri objednávke. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

- Prostredníctvom Slovenskej pošty Podľa platného cenníka

- Kuriérskou službou Podľa platného cenníka

- Osobným prevzatím v sídle spoločnosti ORGANIX garden s.r.o.: Rastislavova 1067/323 951 41

- Donáška vlastným rozvozom spoločnosti. Pri väčšom množstevnom odbere podľa dohody

8. Poštovné a balné

Príplatok za platbu pri doručení (dobierka) ... 1.20 € s DPH

Osobné vyzdvihnutie bezplatne na adrese: ORGANIX garden s.r.o: Rastislavova 1067/323, 951 41 Lužianky (vedľa Rastislavovej 1)

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese obchod@organixgarden.sk Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

10. Zrušenie objednávky

Ak po odoslaní objednávky do 10.00h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu obchod@organixgarden.sk. Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.

11. Vrátenie tovaru

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 7 dní od prevzatia zásielky zašlite späť formou balíka, tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale, s vysačkami.

12. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci pošty/kurierskej služby poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

• preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

• chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

• Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

• V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

• Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze.

• Poštovné a iné poplatky nevraciame.

• Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

• Tovar zasielajte len formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

13. Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

14. Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

15. Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

16. Fakturačné údaje

ORGANIX garden s.r.o.
Rastislavová 1067/323, 951 41 Lužianky
IČO: 50 645 277, IČ DPH: SK2120409181

Bankove spojenie: ČSOB, SK56 7500 0000 0040 2494 9921

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42260/N

 

Nech vám nič neujde

Najnovšie informácie a novinky v biologickej ochrane Vašej záhrady, priamo na Váš mail.

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.