Logo
Print this page

Dbajte na správny výber sadbových zemiakov Featured

Ako určiť, či je výsadbový materiál zdravý?

Rozhodujúcim kritériom určenia zdravosti výsadbového materiálu je biologická kvalita sadby. Na pohľad pekná sadba bez vonkajšieho poškodenia hľúz a vonkajších hnilôb nie je zárukou zdravosti. Zemiaky trpia mnohými vírusovými ochoreniami, ktoré nie sú navonok pozorovateľné. Vírusové choroby priamo ovplyvňujú kvalitu a výnos zemiakov. Preto odporúčame uprednostniť certifikovanú sadbu pred necertifikovanou.

 

Ako vyzerá certifikovaná sadba?

Certifikovaná sadba je väčšinou zabalená vo vzdušných vreciach, na ktorých je prišitý alebo inak pevne pripevnený štítok predpísaných rozmerov, farby a obsahu, vrátane rastlinolekárskeho pasu. Certifikovaná sadba je kontrolovaná v štátnej organizácií– ÚKSUP, čo je zárukou zdravosti materiálu, odrodovej pravosti, biologickej hodnoty a vysokého výnosu.

Čo sa môže stať, ak si kúpite necertifikovanú sadbu?

Pri kúpe necertifikovanej sadby môže nastať viacero problémov pri pestovaní zemiakov, a to najmä: - nepovzchádzanie sadiva - zasadenie chorého sadiva napadnutého plesňou, vírusmi alebo bakteriálnymi chorobami - nízky výnos a kvalita úrody - zlý zdravotný stav zemiakov - zavlečenie karanténnych chorôb na pozemok, ktoré budú napádať sadivo aj v ďalších rokoch - necertifikované sadivo je často zmesou viacerých odrôd (viacero odrôd = rôzne varné typy)

Opis odrôd a aktuálnu ponuku certifikovaných sadbových zemiakov nájdete v časti Sadbové zemiaky

Created by AiMedia